Wednesday, 1 August 2012

ข้อมูลทั่วไป ของเกาหลี ( ทัวร์เกาหลี )


ที่ตั้ง ตะวันออกเฉียงเหนือ ของทวีปเอเชีย
เมืองหลวง  กรุงโซล
ภาษา   ภาษาเกาหลีอยู่ในตระกูลอูราล-อัลเทอิกซึ่งเกี่ยวพันกับภาษามองโกเลีย ฟินนิช และฮังกาเรียน ทุกวันนี้ประชากรชาวเกาหลีทั้งหมดพูดและเขียนภาษาเกาหลีซึ่ง เรียกว่า ฮันกึล ซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1443 อักขระเกาหลีประ กอบด้วย 10 เสียงสระ และ 14 เสียงพยัญชนะ
ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนานนับพันๆ ปี ความสวยงาม และความสุภาพของวัฒนธรรมเกาหลีฉายอยู่ในรูปภาพของผู้หญิงในชุดฮันบก ก่อนอิทธิพลของเครื่องแต่งกายแบบตะวันตก จะเข้ามาถึงประเทศเกาหลีเมื่อร้อยปีมาแล้ว ฮันบกเคยเป็นชุดประจำวัน ผู้ชายสมัยก่อนใส่ ชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) กับพาจิ (กางเกางขายาว) ขณะที่ผู้หญิงใส่ ชอกอรี กับชีมา (กระโปรง) ปัจจุบันนี้ ฮันบกใช้ใส่เฉพาะโอกาสที่มีการเฉลิมฉลอง เช่น วันแต่งงาน วันซอลลัล และชูซก ฮันบก มีลักษณะที่หลวมๆ ถูกตัดเย็บขึ้นเพื่อปกปิดส่วนโค้งส่วนเว้า ตามธรรมชาติของร่างกาย                            ภูมิอากาศ : เกาหลีอยู่ในเขตอบอุ่นซึ่งมีอยู่ 4 ฤดูกาลใน 1 ปี

ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ขุนเขาและท้องทุ่งทั่วประเทศจะเต็มไปด้วย ดอกเชอรี่ ฟอร์ซีเธีย อาซาเลีย แมกโนเลีย และไลแลค ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เกาหลีคือดินแดนแห่งดอกไม้ที่งดงาม
ฤดูร้อน ปลายระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน คือฤดูกาลแห่งแสงอาทิตย์ ป่าอันร่มครึ้ม ท้องทุ่งเขียวกระจ่างตา และทะเลสีคราม จะชักนำให้ผู้คนออกนอกบ้านเพื่อการพักผ่อนในวันหยุด
ฤดูใบไม้ร่วง ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาแห่งความเย็นและฟ้าใส ทำให้จุดนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของปี ใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินช่วยแต่งเติมสีสันแก่ขุนแขาให้งดงามไปด้วยเฉดสี แดงและเหลืองตัดกับท้องฟ้าที่งามกระจ่างตา เบิกบานไปกับการเดินเที่ยวบนภูเขาอันซึ่งพื้นดินพรมพร่างไปด้วยใบไม้
 ฤดูหนาว เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม เหน็บหนาวและแห้งแล้งกับช่วงเวลาแห่ง3 วันที่หนาวเย็นตามด้วย 4 วันแห่งความอบอุ่น เทศกาลหิมะและที่พักตากอากาศสำหรับเล่นสกีทำให้ฤดูหนาวของเกาหลีเป็นฤดุที่ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

                                              ระเบียบการเข้าเมือง
        นักท่อง เที่ยวที่ถึอตั๋วโดยสารเครื่องบินขาออก ที่สายการบินยืนยันที่นั่งแล้ว เกาหลียกเว้นวีซ่าให้สำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางไทย ยกเว้นวีซ่าและอยู่เกาหลีได้ 90 วัน (สำหรับนักท่องเที่ยวไทยถือพาสปอตต่างด้าว จะต้องของวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในไทยก่อนเดินทาง) พิธีการเข้าเมืองนั้น ด่านแรก-ด่านสุขภาพ ด่านที่สอง - ด่านเข้าเมือง เข้าแถวที่มีป้ายว่า สำหรับชาวต่างประเทศ (FOREIGNER) พร้อมพาสปรอตและใบเข้า - ออก เมือง จากนั้นเอกเรย์ของใช้ส่วนตัว และรับกระเป๋าที่สายพาน มีรถเข็นอยู่ใกล้ ๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตรวจกระเป๋า และเตรียมใบศุลกากร พาสปอตไม่ใช้ ผ่านศุลกากรช่องเขียว เมื่อผ่านประตูบานเลื่อน ให้ออกทางซ้ายสำหรับคณะทัวร์ จะมี ไกด์ท้องถิ่นถือป้ายรอต้อนรับท่าน

                                                   เวลาทำการ
       สถานที่ทำการของ รัฐบาลเปิดระหว่างเวลา 9.00 น. - 18.00 น. ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน และเปิดระหว่าง 9.00 น. - 17.00 น. ตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ วันเสาร์เปิด 9.00 น. และปิด 13.00 น.

       สถานที่ทำการของธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่จะมีเวลาเปิดตั้งแต่ 8.30 น. - 10.00 น. และปิดในเวลาเย็น ยกเว้นธนาคาร ธนาคารมีเวลาทำการตั้งแต่ 9.30 น. - 16.30 น. และปิดในวันเสาร์และอาทิตย์

       ที่ ทำการของสถานฑูตต่างประเทศในโซลยึดถือเวลาทำการรวมทั้งเวลาอาหารกลางวัน อย่างเคร่งครัด ปกติจะเปิดตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. วันธรรมดา และปิดวันเสาร์และอาทิตย์

       ห้างสรรพ สินค้าใหญ่ ๆ เปิดตั้งแต่ 10.30 น. - 20.00 น. รวมทั้งเปิดวันอาทิตย์ด้วย แต่ร้านค้าขนาดเล็กมักเปิดเช้ากว่า และปิดสายกว่าทุกวัน
                                                 บริการโทรศัพท์
       โทรศัพท์ สาธารณะมี 3 ประเภท คือคือสีฟ้า สีเทา และโทรศัพท์ที่ใช้บัตรสีฟ้าและเทาใช้สำหรับโทรในเมืองและในประเทศ เสียค่าโทรครั้งละ 40 วอน ต่อ 3 นาที (ทางไกลจะแพงกว่านี้) โทรศัพท์ใช้บัตร โทรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบัตรมีราคาตั้งแต่ 2000 / 3000 / 5000 / 10000 วอน บัตรเหล่านี้มีขายทั่วไป ตามโรงแรม ธนาคาร ร้านค้า หรือสังเกตที่ตู้โทรศัพท์จะมีการบอกสถานที่ขายใกล้ๆ โทรเข้าประเทศไทย ประมาณนาทีละ 400 วอน

                                       เงินตราและบัตรเครดิต / ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน โดยสัญลักษณ์ "W" เหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10, 50, 100และ 500 วอน ธนบัตรมี 1000, 5000 และ 10,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ บัตรเครดิต เช่น วีซ่า อเมริกันเอ๊กซเพลส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์ และเจซีบี สามารถใช้ได้ตาม โรงแรมใหญ่ภัตตาคารใหญ่ ๆ และตามร้านค้าบางแห่ง

                                                           การเดินทาง ใน เกาหลี

การเดินทางระหว่างกรุงโซ ลกับเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีเที่ยวบินของสายการบินนานาชาติหลายสายให้บริการประจำ ประเทศเกาหลีมีท่าอากาศยานนานาชาติ อยู่ 3 แห่ง คือ
  • ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโป ใกล้กรุงโซล (ในปี ค.ศ. 2001 จะเปลี่ยนสนามบินไปใช้ที่เกาะยงดอง เมืองอินชอน)
  • คิมแฮ ใกล้พูซาน
  • และเชจู บนเกาะเชจู
ส่วนท่าเรือเดินสมุทรมี หลายแห่ง และยังมีสายการบินภายในประเทศ ที่บริการบินเชื่อมโยงเมืองใหญ่ รถแท็กซี่มีเป็นจำนวนมาก และราคายุติธรรม โดยใช้ระบบมิเตอร์ และรถเช่าพร้อมบริการ รถไฟที่เครือข่ายเชื่อมโยงถึงเกือบทุกส่วนของประเทศ มีรถทัวร์ ซึ่งมี เครือข่ายกระจายทั่วประเทศ รถไฟและรถทัวร์ มีตารางการเดินรถและเวลาเขียนเป็นเป็นภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยว กรุงโซลและเมืองพูซาน มีระบบเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินที่ทันสมัยและรวดเร็ว มีป้ายชื่อสถานีและป้ายบอกทิศทางเขียนภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาเกาหลี ระหว่างเกาะต่างๆ มีเรือบรรทุกรถยนต์และเรือไฮโดรฟอยส์ คอยบริการ


บริการ จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ บริการด้านท่องเที่ยวครบวงจร
Hot Recommended Package Tour
Iran tour
ขอนำท่านท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน..อัญมณีเเห่งเปอร์เซีย..หลายท่านอาจถามว่าปลอดภัยมั๊ย? ต้องเรียนท่านว่ามีแต่ข่าวบางประเทศข่มขู่อิหร่านไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น ในประเทศอิหร่านจริงๆ สงบเรียบร้อยและปลอดภัยมากๆ
Promotion rate: ฿42,500
Egypt tour
ร่วมเดินทางย้อนอดีตสู่มหาดินแดนอันรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์เมื่อ 7000 พันปีก่อน เฝ้ารอแสงแรกของรุ่งอรุณแห่งไอยคุปต์ ดื่มด่ำกับมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ ไขปริศนาเร้นลับแห่งองค์ ฟาโรห์ และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ มหาปีรามิด...
Promotion rate: ฿37,900
Kenya tour
มาซายมาร่า เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่าแอฟริกา นานาชนิด สายการบินเคนย่า ขอนำท่านตะลุยป่า ท่องซาฟารี นำชมความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า อย่างใกล้ชิด ชมสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติ สวีทวอเตอร์...
Promotion rate: ฿84,680
Nepal tour
เยือนดินแดนแห่งพุทธศาสนา และสถาปัตยกรรมอันงดงาม บักตาปูร์ กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาโก๊ท ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ เทือกเขาหิมาลัย ช้อปปิ้งมันส์สะใจ ณ ย่านทาเมล โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว...
Promotion rate: ฿30,900
Best Selling: Package tour to Korea, Hong Kong, Singapore, Japan & China
Korea tour
ขอนำท่านชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี อาทิเช่น บลูเฮ้าท์, พระราชวังเคียงบ๊อก, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดทงแดมุน บริการท่านด้วยชาบู ชาบ สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลซ์ ผักบำรุงสุขภาพต่างๆ...
Promotion rate: ฿27,900
Hong Kong tour
เที่ยวฮ่องกงโฉมใหม่ ชมโชว์แสงสี Symphony Of Life ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ Avenue of The Starจากนั้นนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” แล้วนำท่านชมวิวของอ่าววิคตอเรียและตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย...
Promotion rate: ฿13,900
Singapore tour
ขอนำท่านชมเมืองสิงคโปร์ นครเล็กๆ ที่มีความเจริญก้าว หน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 1 ใน 5 ของเอเชียชมความงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสิงคโปร์...
Promotion rate: ฿15,580
Japan tour
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ สู่เมืองนาโงย่า เกียวโต นารา โอซาก้า...
Promotion rate: ฿29,900
Malaysia tour
ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงาม ถ่ายรูปกับลานปุตตรา นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่มีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพักบนเก็นติ้งไฮแลนด์ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด...
Promotion rate: ฿7,980
China tour
ขอนำท่านสู่ แดนมังกร!! ปักกิ่ง–กำแพงเมืองจีนทัวร์คุณภาพราคาประหยัดไป กับสายการบิน Air China นำท่านเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” จากนั้นไหว้พระที่วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา...
Promotion rate: ฿17,900
http://www.thaifly.com
Beach distinations tour guide at Phuket, Krabi & Surat Thani
Simon cabaret show, Phuket Thailand, Kabri tour Thailand
Don't miss this wonderful evening out at Phuket in Thailand. Experience the ultimate transvestite extravaganza with all that goes with it! A show to rival Las Vegas, you will be...
Promotion rate: $21
Poda & Tab & Chicken & Taloo Island, Krabi Thailand
Take you to TAB ISLAND – is composed of 2 small isles – Koh Tub and Koh Mor, joined together by sand bars, visit as well KAI ISLAND (or CHICKEN ISLAND) – amazing the...
Promotion rate: $42
Eco adventure tour, Samui Thailand
Another experience to explore Koh Samui by cruising along it’s coast line by boat, you can be some deserted beaches & bay that unable to exposure by land. Watching the...
Promotion rate: $39
Phuket fantasea show, Kamalar beach Phuket Thailand
The 2nd National Park created in Thailand, which comprises some 40 islands covers 250 sq.kms. located 45 kms north-west from Koh Samui, It will take about 2 hours by...
Promotion rate: $74
visit the official website | Copyright ฉ 2000-2008 Thaifly, LLC All Rights Reserved.
ENIB_Asia_HTMLAds

No comments:

Post a Comment